Polityka Prywatności


W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pragniemy dostarczyć Ci informacje, co dokładnie dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w serwisie Didomo.pl


I. Kto jest Administratorem Twoich danych? Czyli komu je powierzasz? Administratorem Twoich danych osobowych, jest Gonzalo Baeza Hernández siedzibą w Ul. Radzionkowska 2E, Świerklaniec.


II. Jakie dane osobowe przetwarzamy - cel, podstawa prawna oraz czas

Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie Didomo.pl Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.

a) Usługi, dla których niewymagane jest złożenia konta Wykaz usług: W serwisie Didomo.pl są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie Didomo.pl Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na Didomo.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.

b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta Wykaz usług: W serwisie Didomo.pl, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe czy np. stan zakupionych pakietów. Przetwarzamy Twoje dane Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na Didomo.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.

Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.


Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń

Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia. W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.


III. Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:

  • zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
  • zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
  • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu
  • realizacji kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie przez zaufanych partnerów

  • W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.